Användarvillkor

411-spyware.com ("webbplatsen") och allt dess innehåll tillhandahålls på egen risk, och vi kan inte ge några som helst garantier. Genom att använda denna webbplats, bekräftar du att användningen av denna webbplats sker på egen risk, och att du tar fullt ansvar för alla kostnader i samband med all nödvändig service eller reparation av eventuell utrustning i samband med användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, bekräftar du även att webbplatsen inte ansvarar för några eventuella skador av något slag i samband med din användning av denna webbplats.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla webbplatsen utanför eventuella skadestånd från och mot alla anspråk vad gäller eventuella skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår från eller är relaterade till din användning av denna webbplats.

Webbplatsen är inte ansvarig för äktheten eller tillförlitligheten hos den information som finns på denna  webbplatsen, inklusive men inte begränsat till manuella borttagningsinstruktioner om skadlig programvara.

Din användning av hemsidan eller någon av dess platser, tjänster och produkter eller eventuella länkar som företaget visar sker under eget ansvar. Varken webbplatsen eller dess dotterbolag skall vara ansvariga gentemot dig eller mot någon annan gällande eventuell förlust eller skada, direkta eller indirekta, oförutsedda, särskilda eller bestraffande skadestånd till följd av din tillgång eller användning av, eller oförmåga att komma åt eller använda denna webbplats. Du avstår härmed från alla eventuella anspråk mot webbplatsen och dess dotterbolag till följd av din användning av denna webbplats, detta inkluderar även  information om produkter, tjänster och länkar. Med användning av denna webbplats, bekräftar du härmed att webbplatsen inte ansvarar för eventuella skador av något slag i samband med din användning av denna webbplats.

Webbplatsen innehåller även länkar till produkter och tjänster som sker via tredje part. Alla sådana länkar, produkter och tjänster tillhandahålls på eget ansvar utan eventuella garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till garantier om äganderätt eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Webbplatsen granskar inte eller övervakar några webbplatser som är länkade till eller postade i kommentarsfältet på denna sajt. Några av sajtens länkar till produkter, webbplatser och tjänster från tredje part. Dessa ingår i en del av ett s.k affiliate-program, där webbplatsen får provision för eventuellt inköpta produkter. Dessa länkar kan genereras automatiskt och återfinns även i läsarnas kommentarer om själva webbplatsen. När du klickar på dessa länkar, godkänner du att webbplatsen ej är ansvarig för riktigheten eller innehållet i dessa länkar.

Alla kommentarer du publicerar på denna webbplats är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt material och utan äganderätt. Du tar fullt ansvar för allt du postar, och du godkänner även att webbplatsen äger rätten att redigera, kopiera, publicera och distribuera din kommentar. Kommentarer inlagda på webbplatsen kan komma att övervakas, detta för att undvika olämpligt språk, ärekränkning, förtal, och eventuella frågor om upphovsrätt. Webbplatsen förbehåller sig även rätten att moderera eller radera kommentarer oavsett anledning. Webbplatsen tar heller inget ansvar för de åsikter som uttrycks i kommentarsfältet.

Alla kommentarer och annan feedback är och kommer att förbli webbplatsen egendom. Om du skickar kommentarer och/eller återkoppling till webbplatsen, bör du vara införstådd med att webbplatsen inte har några som helst skyldigheter att hålla denna information skyddad i enlighet med upphovsrättslagen. Webbplatsen kommer uteslutande att äga alla rättigheter, titlar, artiklar och kommentarer och begränsas inte på något sätt i deras användning. Webbplatsen kommer inte ha någon som helst skyldighet att kompensera dig för eventuella utlägg eller bidrag gällande denna lag.

Brott mot dessa användarvillkor kommer att orsaka att du blir avstängd från hemsidan och eventuell radering av dina postade kommentarer kommer att ske. Eventuella tvister om användning av webbplatsen, kommer att förläggas och dömas av en domstol i delstaten Kalifornien.