Voorwaarden voor Gebruik

411-spyware.com (de “Site”) en al zijn inhoud worden geleverd op basis van “zoals het is”, zonder enige vorm van garantie. Door deze Site te gebruiken erkent u dat het gebruik van de site volledig voor uw eigen risico is en dat u volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle kosten die zijn verbonden met al het noodzakelijke onderhoud of reparaties aan enige apparatuur in verband met het gebruik van deze Site. Door deze Site te gebruiken erkent u ook dat de Site niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade gerelateerd aan het gebruik van deze Site.

U stemt ermee in om de Site te beschermen en te vrijwaren van en tegen enige en alle aanspraken, schadevergoedingen, kosten en uitgaven, inclusief advocaten honoraria, als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze Site.

De Site is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie of enig advies of enige mening die is opgenomen op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, aanwijzingen met betrekking tot het handmatig verwijderen van kwaadaardig software.

Het gebruik van de Site en van de sites, diensten en producten waar hij aan is gekoppeld, is voor uw eigen risico. Noch de Site, noch de aangesloten bedrijven zullen aansprakelijk zijn naar u of iemand anders voor enig verlies of letsel of directe, indirecte, bijkomende, bijzondere of hoge schadevergoedingen voortkomend uit uw toegang tot, gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot deze site of deze te kunnen gebruiken. Door het gebruik van de Site, ziet u af van enige en alle aanspraken op de Site en zijn aangesloten bedrijven voortkomend uit uw gebruik van deze site en de verstrekte informatie, producten, diensten en links. Door deze Site te gebruiken erkent u ook dat de Site niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade gerelateerd aan uw gebruik van deze Site.

De Site bevat links naar producten, websites en diensten van derden. Al die links, producten en diensten worden geleverd op basis van “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, titelgaranties of geïmpliceerde garanties over verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, anders dan de garanties die door de op deze overeenkomst van toepassing zijnde wetten zijn opgelegd en niet in aanmerking komen voor uitzondering, beperking of modificatie. De Site beoordeelt of bewaakt geen enkele website waar naar wordt gelinkt of die worden genoemd in commentaren op deze site. Sommige van de links naar producten, websites en diensten van derden op deze Site maken deel uit van programma's voor aangesloten bedrijven waarvoor de Site provisie kan ontvangen voor aangeschafte producten. Deze links voor aangesloten bedrijven kunnen automatisch worden gegenereerd en kunnen worden gevonden in de commentaren van lezers op de Site. Als u klikt op links op de Site erkent u dat de Site niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van de inhoud van die links.

Enige commentaar dat u plaatst op de Site is niet vertrouwelijk en is geen eigendom en zal als zodanig worden behandeld. U aanvaard volledige verantwoordelijkheid voor alles wat u plaatst en u verleent de Site het recht om uw commentaar voor ieder doel te bewerken, kopiëren, publiceren en distribueren. Commentaren die op de Site worden geplaatst kunnen worden gecontroleerd op kwesties met betrekking tot ongepaste taal, laster, smaad en auteursrechten. De Site behoudt zich het recht voor om enig commentaar om op ieder willekeurig moment of om iedere reden te modereren of te verwijderen. De Site accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor de in de commentaren tot uitdrukking gebrachte meningen.

All commentaren en andere op/aan de Site openbaar gemaakte, ingediende of aangeboden terugkoppeling en suggesties wordt en blijft eigendom van de Site. Als u commentaren en/of andere terugkoppeling indient bij de Site, dient u te begrijpen dat de Site onder geen enkele verplichting is om de bijdragen vertrouwelijk te houden en u verleent de Site wereldwijde rechten, aanspraken en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen van zulke bijdragen. De Site zal de exclusieve rechten, aanspraken en belangen bezitten en op geen enkele wijze worden beperkt in hun gebruik. De Site zal geen enkele verplichting hebben om u te compenseren voor zulke bijdragen.

Inbreuk op deze voorwaarden voor gebruik zal beëindiging van uw toegang tot de Site en mogelijke verwijdering van uw geplaatste commentaren tot gevolg hebben. Enige geschillen die voortkomen uit de Site zijn onderworpen aan de rechtbanken van de Staat Californië.