Vilkår for bruk

411-spyware.com (”Nettstedet“) og alt dets innhold gis ”som det er“, uten garantier av noe slag. Ved å bruke dette Nettstedet erkjenner du at bruk av dette Nettstedet foregår på din egen risiko og at du påtar deg alt ansvaret for alle kostnader tilknyttet nødvendig service eller reparasjoner av utstyr i forbindelse med bruk av Nettstedet. Ved å bruke dette Nettstedet erkjenner du også at Nettstedet ikke skal holdes til ansvar for eventuelle skader av noe slag knyttet til din bruk av dette Nettstedet.

Du samtykker til å forsvare og holde Nettstedet skadesløst fra og mot alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår fra eller er relatert til din bruk av dette Nettstedet.

Nettstedet er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjon, råd eller meninger som uttrykkes på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til instruksjoner om manuell fjerning av skadelige programmer.

Din bruk av Nettstedet og alle nettsteder, tjenester og produkter det kobler til, skjer på din egen risiko. Verken Nettstedet eller dets datterselskaper skal holdes ansvarlige overfor deg eller noen andre for eventuelle tap eller skader eller direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller straffeskader som oppstår fra din tilgang til eller bruk av, eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet. Når du bruker Nettstedet, frasier du deg herved ethvert krav mot Nettstedet og dets datterselskaper som oppstår fra din bruk av dette Nettstedet og informasjonen, produktene, tjenestene og koblingene som gis. Når du bruker dette Nettstedet, erkjenner du at Nettstedet ikke skal holdes ansvarlig for skader av noe slag knyttet til din bruk av dette Nettstedet.

Nettstedet inneholder koblinger til produkter, nettsteder og tjenester tilhørende tredjeparter. Alle slike koblinger, produkter og tjenester tilbys ”som de er“, uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garantier om rettmessig eierskap eller underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesifikt formål, annet enn garantiene som pålegges av og ikke kan utelukkes, begrenses eller endres i henhold til lovene som gjelder for denne avtalen. Nettstedet har ikke oppsyn med og overvåker ikke nettsteder som det kobles til eller som nevnes i kommentarer om dette Nettstedet. Noen av Nettstedets koblinger til produkter, nettsteder og tjenester tilhørende tredjeparter er del av partnerprogrammer hvor Nettstedet kan motta en provisjon for produkter som kjøpes. Disse partnerkoblingene kan genereres automatisk, og kan finnes i lesernes kommentarer på Nettstedet. Når du klikker på koblinger fra Nettstedet, erkjenner du at Nettstedet ikke er ansvarlig for disse koblingenes nøyaktighet eller innhold.

Enhver kommentar du legger inn på Nettstedet er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Du påtar deg fullt ansvar for alt du legger inn og gir Nettstedet rett til å redigere, kopiere, publisere og distribuere kommentaren din til ethvert formål. Kommentarer som legges inn på Nettstedet, kan kontrolleres for upassende språk, injurier, ærekrenkelser og problemstillinger rundt opphavsrett. Nettstedet forbeholder seg retten til å endre eller slette enhver kommentar når som helst og av enhver grunn. Nettstedet påtar seg imidlertid ikke ansvar for meningene som uttrykkes i kommentarer.

Alle kommentarer og andre tilbakemeldinger og innlegg som vises, sendes eller tilbys til Nettstedet, blir og skal forbli Nettstedets eiendom. Hvis du sender inn kommentarer og/eller tilbakemeldinger til Nettstedet, forstår du at Nettstedet ikke vil være forpliktet til å holde dette konfidensielt, og du gir Nettstedet verdensomspennende rettigheter, titler og interesser tilknyttet alle opphavsrettigheter og åndsverksrettigheter for slike innlegg. Nettstedet har enerett til alle rettigheter, titler og interesser, samt til ubegrenset bruk av disse. Nettstedet vil ikke være forpliktet til å kompensere deg for slike innlegg.

Brudd på disse tjenestevilkårene vil medføre at du ikke lenger får tilgang til Nettstedet, samt til mulig fjerning av dine innlagte kommentarer. Enhver tvist som oppstår fra bruken av Nettstedet, vil være underlagt domstolen i staten California.