Vilkår for Brug

411-spyware.com (“Siden”) og al dens indhold gives uforpligtende, som det er, uden nogen form for garantier. Ved at benytte denne side, anerkender du at brugen af denne side er på egen risiko, og at du har fuldt ansvar for alle udgifter i forbindelse med al nødvendig vedligehold eller reparationer af ethvert stykke udstyr i forbindelse med brugen af denne side. Ved at benytte denne side anerkender du også, at siden ikke kan holdes ansvarlig for nogen form for skade relateret til din brug af denne side.

Du lover at forsvare, holde skadesløs og holde siden fri for ansvar for enhver påstand om tilgodehavende, skader og udgifter, herunder advokat-salærer, der kunne følge af din tilknytning og brug af denne side.

Siden er ikke ansvarlig for akkuratessen eller troværdigheden af nogen information, råd, eller mening udtrykt på denne side, herunder, men ikke begrænset til, instrukser vedrørende manuel fjernelse af skadelig software.

Din brug af denne side og enhver anden side, service eller produkt, som den linker til, er på din egen risiko. Hverken Siden eller dens tilknyttede partnere kan blive dig eller nogen andens kyldig for noget tab eller skade, eller direkte, indirekte, hændelige, særlige eller strafbare skader, der stammer fra at skaffe sig adgang til eller bruge denne side, eller der stammer fra en manglende evne til at få adgang til eller bruge denne side. Med brugen af Siden, opgiver du herved ethvert og alle krav mod Siden og dens tilknyttede partnere, der måtte komme fra dit brug af denne side samt informationen, produkter, tjenester og links herpå. Med brugen af denne side anerkender du, at Siden ikke kan retsforfølges for nogen form for skade relateret til din brug af denne side.

Siden indeholder links til produkter, websider og tjenester stillet til rådighed af eksterne kilder. Alle sådanne links, produkter og tjenester gives uforpligtende, uden nogen form for garantier, udtrykt eksplicit eller indeholdt, herunder, men ikke begrænset til garantier for titel eller indeholdte garantier for salgbarhed eller brugbarhed for et bestemt formål, udover de garantier som er påkrævet af lovgivning, der er anvendelig i denne aftale, og ikke kan ekskluderes, begrænses eller ændres. Siden hverken anmelder eller overvågner websider linket hertil eller indeholdt i posteringer på denne side. Nogle af Sidens links til produkter, websider og tjenester fra tredjeparter er dele af tilknyttede programmer, fra hvilke Siden måske modtager en kommission for de købte produkter. Disse tilknyttede links kan være automatisk genererede og kan måske findes i læseres kommentarer på Siden. Når du klikker på links fra Siden, bekræfter du at Siden ikke er ansvarlig for akkuratessen eller indholdet i de links.

Enhver kommentar du poster på Siden er, og vil blive behandlet af os som, ikke-fortrolige og uden ejerskabsrettigheder. Du tager fuldt ansvar for noget, du poster og giver Siden ret til at redigere, kopiere, udgive og distribuere din kommentar til hvilket som helst formål. Kommentarer posteret på Siden kan blive overvåget for utilbørligt sprog, bagvaskelse, injurier og spørgsmål omkring copyright. Siden forbeholder sig retten til at moderere eller slette enhver kommentar til enhver tid, af enhver årsag. Siden tager dog ikke ansvar for meninger udtrykt i kommentarer.

Alle kommentarer og enhver anden feedback og indlæg der tilflyder, tilbydes eller kommer Siden til kendskab vil være og forblive Sidens ejendom. Hvis du kommenterer på og/eller giver feedback til Siden, er du indforstået med at Siden ikke forpligtiger sig til at holde indlæg fortrolige, og du giver Siden rettigheder, herunder titelrettigheder, i alle spørgsmål om copyright og anden intellektuel ejendom verden over indeholdt i sådanne indlæg. Siden vil eje alle eksklusive rettigheder, titler og interesser og ikke på nogen måde været begrænset i brugen af disse. Siden har ingen forpligtigelse til at yde dig kompensation for disse indlæg.

Overtrædelse af disse betingelser for tjenester vil føre til en afslutning på din adgang til Siden og mulig fjernelse af dine posterede kommentarer. Enhver tvist der stammer fra brugen af Siden er underlagt Staten Californiens domstole.

Violation of these terms of service will cause termination of your access to the Site and possible removal of your posted comments. Any disputes arising out of use of the Site will be governed by the courts of the State of California.