Så här använder du registerposter i Windows

Om du vill gå in och redigera i själva registret för Windows, är det viktigt att tänka på ett par saker, och av denna anledning kommer vi att ge dig grundläggande vägledning om hur du ändrar registerposterna

Windows-registret är en av de viktigaste komponenterna i ditt system, och den innehåller information om alla systemets funktioner och delar. Registret håller information om alla applikationer som är installerade på datorn. Detta är information som behövs varje gång ett program laddas ned till din dator, och sparas i detta register för framtiden. Det viktigaste är, att om registret ändras, bör detta ske med stor försiktighet, eftersom felaktiga ändringar kan leda till allvarliga programfel och även systemkrascher. Vi rekommenderar dig därför att genomföra en eventuell redigering av någon som har tidigare erfarenhet och kunskap av att ändra registerposter.

Som alla program, lägger sig dessa skadliga program sina poster i registret. Vill du själv ta bort eventuella poster, måste du helt enkelt gå in i själva registret för att få bort de poster som viruset har orsakat i din dator.

  1. Klicka på Start och välj Kör.
  2. Skriv in regedit och klicka på OK.
  3. Windowregistret kommer sedan att visas på din skärm.
  4. För att se innehållet i varje fil eller registerhantering, klicka på plus-tecknet.
  5. För att söka och leta upp en registerhantering, välj Lägg till och sedan Sök.
  6. I dialogrutan Sök måste du skriva namnet på registerposten du letar efter. Sedan kan du ändra eller ta bort registerposten om du vill detta. Stäng slutligen ner registret och starta om din dator.