Möjliga host.filer när det gäller hijacking

När du surfar runt på nätet, kontrollera Windows ditt surfande med hjälp av s.k host-filer. Eftersom filen är väldigt viktig, är den känslig för skadliga infektioner. När denna fil är skadad, påverkar den indirekt din förmåga att öppna olika hemsidor, och du kan även omdirigeras till infekterade hemsidor.

Du måste först hitta denna filen, innan du kan köra en återställning. Platsen är: C:\Windows\ System32\drivers\ etc. Ibland kanske du inte hittar filen och förklaringen till detta är att många av operativsystemets filer är dolda enligt standardinställningar. Om du använder Windows XP, går du in under kontrollpanelen, klickar på mappalternativ och avmarkera alternativet för "Dölj skyddade filer i operativsystem". Filen som du behöver hitta heter "hosts".

Du bör tänkta på att vara försiktigt när du går in och ändrar dessa inställningar. Är du osäker, bör du kontakta en återförsäljare eller annan fackman som kan hjälpa dig med detta. För att återställa standardkonfigurationen för filen host rekommenderar vi dig att prova ett verktyg i Windows som heter "Fix it". Du kan ladda ned detta från Windows hemsida.

Ibland kan det även uppkomma en varning som säger att du inte tillåts att ändra host-filen utan tillåtelse som Administratör. Du kan få tillgång i Windows Vista eller Windows 7 genom att gå till Start -> Alla program -> Tillbehör. Högerklicka sedan på ikonen för Anteckningar och välj "Kör som administratör". När Anteckningar har öppnats, välj Fil -> Öppna och navigera där filen för host finns och öppna och ändra den som du vill.