Mulig kidnapping av vertsfil

Når du surfer på Internett, kontrolleres prosessen av Windows‘ vertsfil. Siden filen er så viktig, er den følgelig et mål for skadeprograminfeksjoner. Når denne filen blir skadet, påvirker det direkte din evne til å åpne diverse nettsteder, og du kan også oppleve å bli omdirigert med tvang til visse infiserte nettsteder.

For å gjenopprette vertsfilen må du første finne den her: C:\Windows\System32\drivers\etc. Noen ganger vil du ikke finne filen. Dette skjer fordi operativsystemfilene er skjult som standard. Hvis du bruker Windows XP, må du gå til kontrollpanelet for Mappealternativer og fjerne avmerkingen for alternativet "Skjul beskyttede operativsystemfiler". Filen du må finne, har navnet "hosts".

Merk deg at det å endre på vertsfilen ikke er noe som bør tas lett på. Hvis du ikke er sikker på hva du gjør, bør du derfor be om hjelp fra en dataekspert. For å gjenopprette vertsfilen til standardkonfigurasjonen, prøv å bruke Microsofts verktøy ved navn "Fix it".

Noen ganger vil du ikke tillates å endre vertsfilen uten administrativ tilgang. Du kan få denne tilgangen i Windows Vista eller Windows 7 ved å gå til Start --> Alle programmer --> Tilbehør. Deretter høyreklikker du på Notisblokk-ikonet og velger "Kjør som administrator". Når Notisblokk starter, velger du Fil --> Åpne, og navigerer til vertsfilens plassering for å åpne den og foreta ønskede endringer.