Hur du återställer Internet Explorer

Det är en gemensam nämnare för falska anti-virusprogram, att försöka justera inställningarna i Internet Explorer för att passa deras behov. I de flesta fall sker detta med avsikt att försöka omdirigera användarens sökning i ett försök att få hjälp med infekterade hemsidor. Om du upplever sådana problem med Internet Explorer, kan du återställa standardinställningarna för att åtgärda problemet.

Dessa är stegen för att återställa standardinställningarna:

  1. Starta Internet Explorer och klicka på Verktyg > Internetinställningar/Alternativ

  2. Klicka därefter på Avancerat -> Återställ Avancerade inställningar.
  3. Klicka nu på Återställ. Ett varningsmeddelande liknande det du ser nedan kommer att dyka upp på skärmen

Var observant på att om du godkänner att radera personliga inställningar, försvinner även all information som lösenord och annat som du själv har lagrat i din historik. Vi rekommenderar dig därför att dubbelkontrollera att denna kryssruta ej är markerad, om du inte är helt säker eller känner dig osäker på om det kan leda till förlust av viktig information som lösenord och andra privata uppgifter.

Du har en stor fördel vid hantering av virus-program, när du återställer inställningarna i Internet Explorer.