Hur du återställer en blockerad Aktivitetshanteraren

Har din dator blivit infekterad av ett virus, har dessa skadliga program en förmåga att inaktivera inställningarna i din Aktivitetshanteraren. Viruset genomför denna handling i ett försök att stoppa dig från att ta hjälp av Aktivitetshanteraren för att stänga ner viruset. Om Aktivitetshanteraren har inaktiverats, kommer följande meddelande visas:

" Aktivitetshanteraren har inaktiverats av din administratör "

För att inaktivera Aktivitetshanteraren, ändrar datorviruset automatiskt gruppninställningarna. För att aktivera Aktivitetshanteraren igen, måste du ändra under fliken “Gruppinställningar” för att återgå till dem ursprungliga inställningarna.

Du kan göra detta genom att följa anvisningarna nedan:

  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. För att se Gruppinställningar, skriv in gpedit.msc och klicka sedan OK.
  3. Fönstret för gruppinställningar kommer att visas. Klicka på Användarkonfiguration, välj sedan Administrativa mallar och slutligen System. Dubbelklicka sedan på valet för Ctrl + Alt+Delete.
  4. Dubbelklicka på ta bort Aktivitetshanterare. Kontrollera att inställningarna står på Aktiverad. I annat fall kommer du inte kunna se Aktivitetshanteraren.
  5. Dubbelklicka på Ta bort Aktivitetshanteraren och du kommer att se Ta bort Egenskaper i Aktivitetshanteraren. Kontrollera att denna är inaktiverad och klicka sedan på OK. På detta sätt kommer du att återigen aktivera Aktivitetshanteraren på datorn.