Slik utfører du systemgjenoppretting i Windows

Hvis du er så uheldig å få datamaskinen din infisert av et ondsinnet program, finnes det en fremgangsmåte som kan hjelpe deg til å stanse virusangrepet. Systemgjenoppretting er i stand til å gjenopprette systeminnstillingene dine til en tidligere dato før infeksjonen slo til. På denne måten kan du fjerne skadelige endringer og samtidig lagre alt det nylige arbeidet ditt. På denne måten vil du klare å reparere maskinen din, selv uten behov for et verktøy for fjerning av falske programmer.

Du kan gjøre dette ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Klikk først Start, velg Programmer, deretter Tilbehør, deretter Systemverktøy, og til slutt Systemgjenoppretting.
  2. Dialogboksen for systemgjenoppretting vil vises. Du må velge Gjenopprett datamaskinen til et tidligere tidspunkt, og deretter klikke Neste.
  3. Du vil nå få se vinduet for Gjenopprettingspunkt. Her kan du velge mellom ulike gjenopprettingspunkt. Alle disse gjenopprettingspunktene opprettes automatisk av Windows hver gang PC-en startes på nytt. Du kan velge ønskede datoer og deretter klikke på Neste.
  4. Du må deretter bekrefte datoene i Bekreft gjenopprettingspunkt ved å klikke Neste.

Såfremt systemgjenopprettingen er vellykket, vil du ikke oppleve ytterligere problemer med skadeprogrammet.