Alternativ installasjonskobling for SpyHunter

Noen typer skadeprogrammer hindrer deg i å installere datasikkerhetsprogrammer, da de forsøker å forbli på datamaskinen din så lenge som mulig for å oppnå målene sine.

Installere SpyHunter Offline

Du kan åpne den alternative installasjonskoblingen for SpyHunter nedenfor dette avsnittet med en datamaskin som ikke er infisert. Denne metoden er nødvendig når skadeprogrammet som har infisert maskinen din, hindrer deg i å laste ned og installere SpyHunter. Når du har lastet ned installasjonsfilen for SpyHunter, kopierer du den til en tom CD, en USB-flashstasjon eller en annen datalagringsenhet. Deretter setter du enheten inn i den infiserte datamaskinen og installerer SpyHunter. Den alternative installasjonskoblingen viser også dialogboksen ”Åpne med” når du prøver å laste ned og kjøre SpyHunter. Her får du spørsmål om hvorvidt du vil kjøre eller lagre filen. Når du blir spurt, klikk ”Lagre” for å laste ned SpyHunter-installasjonsfilen.

Alternativ installasjonskobling for SpyHunter